Encyklopedia Dolnoślązaka (42): Kamienie graniczne dóbr opactwa cysterskiego w Krzeszowie

Kamienie graniczne dóbr opactwa cysterskiego w Krzeszowie – zachowały się m.in. w Krzeszowie (muzeum w Domu Opata, lokalizacja wtórna), muzeum w Kamiennej Górze (lokalizacja wtórna), Chełmsku Śląskim (lokalizacja wtórna) i przed kościołem w Ulanowicach koło Lubawki. Powstały w czasie rządów opata krzeszowskiego Innocentego Fritscha, który po objęciu swoich rządów w 1727 r. powołał komisję graniczną celem oznaczenia włości opactwa krzeszowskiego specjalnymi słupkami. Wykute zostały z piaskowca i oznaczone znakami proweniencyjnymi. Na słupku prezentowanym w muzeum w Krzeszowie wyryto infułę i pastorał (oznaki władzy opackiej), datę 1727 i inicjały opata Innocentego Fritscha: IAG, co oznacza: Innocnetius Abbas Grissoviensis (Abbas – opat, Grüssau – niemiecka nazwa Krzeszowa). Większość zachowanych słupków została wykonana w tej formie. Wyjątkami są słupki w Kamiennej Górze, Ulanowicach i Chełmsku Śląskim.  Słupek w Kamiennej Górze oznaczono monogramem IFAG i datą 1733. Na kamieniu granicznym w Ulanowicach pod infułą widnieje herb opactwa krzeszowskiego. Z kolei słupek w Chełmsku Śląskim opatrzono od strony rewersu dodatkowo inskrypcją RSSI, co oznacza Residentia Schatzlariensis Societatis Jesu (Towarzystwo Jezusowe w Zaclerzu), gdyż pierwotnie stał on na granicy dóbr opactwa cystersów krzeszowskich i jezuitów.

[1] Opis kamienia granicznego dóbr krzeszowskich w muzeum-Domu Opata w Krzeszowie.

Marek Perzyński

wszelkie prawa zastrzeżone