Powiat strzeliński. Odpowiednio wypełnili wniosek, dostaną pieniądze

Starosta Anna Horodyska odebrała osobiście promesę z rąk marszałka Dolnego Śląska, Cezarego Przybylskiego.

Dziurawe drogi to zmora, więc nie dziwi radość przedstawicieli 33 samorządów z Dolnego Śląska, którzy 13 listopada 2023 r. odebrali  promesy o łącznej wartości ponad 75 milionów zł na inwestycje drogowe w regionie. Promesę odebrała m.in. starosta strzelińska Anna Horodyska, wraz z kilkoma towarzyszącymi jej osobami.

Aby otrzymać wsparcie, należało przede wszystkim poprawnie wypełnić wniosek. Zwrócił na to uwagę podczas uroczystości wręczenia promes marszałek Dolnego Śląska, Cezary  Przybylski. W wymaganym terminie samorządy złożyły 53 wnioski o przyznanie pomocy, ale po dokonaniu oceny merytorycznej została podjęta uchwała zatwierdzająca listę jedynie 46 zakwalifikowanych do weryfikacji wniosków. Ostatecznie do udzielenia pomocy zakwalifikowano 40 wniosków. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. 

Dofinansowanie na drogi lokalne przyznawane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do wysokości 5 mln zł dla każdego beneficjenta. Refundacją objęte są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub zmianie nawierzchni dróg gminnych lub powiatowych, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Beneficjentami mogą być powiaty, gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś mieszkańców.

Wsparcie otrzymało kilka powiatów oraz m.in. gminy: Prusice, Żmigród, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie i Legnickie Pole.   

Tekst i fot. Marek Perzyński