Dolnoślązacy – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu

Kilkaset osób przybyło na Galę Honorowych Dawców Krwi. Uroczystość odbyła się 12 czerwca 2019 r. na scenie głównej im. Grzegorzewskiego Teatru Polskiego we Wrocławiu, na której – jako główni bohaterowie – wystąpili krwiodawcy. Schodzili z niej z medalem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Aktu dekoracji dokonał Krzysztof Dworak – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa we Wrocławiu. „Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że krwiodawcy to anonimowi bohaterowie, którzy potrafią hojnie rozdawać nadzieję w kroplach oddawanej krwi” – powiedział do zebranych wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak. Za zaangażowanie i poświęcenie ludziom dziękował krwiodawcom również osobiście Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska. Wśród osób, które odebrały gratulacje, był m.in. wyróżniony tego dnia medalem Mirosław Owczarek – poeta, podróżnik, pracownik Stawów Milickich. Oddaje krew honorowo od 18 roku życia. Nie liczy, ile jej oddał. Nie zna osób, którym dzięki temu pomógł. Nie liczy z tego powodu na żadne profity. Jeden z swoich tomików poetyckich nazwał „Pod piórem anioła”.

Na zdjęciu: Mirosław Owczarek (z lewej) z wicemarszałkiem Dolnego Śląska, Marcinem Krzyżanowskim tuż po akcie dekoracji.

Tekst i fot. Marek Perzyński