Encyklopedia Dolnoślązaka (9): Hieronimus Krebel

Krebel Hieronimus, wrocławski architekt. Poświęcona mu płyta epitafijna z 1506 r. zachowała się na północnej ścianie kościoła św. Krzysztofa (na zdjęciu) we Wrocławiu, który służy obecnie Niemcom wyznania ewangelickiego [1, s. 45].

[1] Ks. Andrzej Fober: 750 lat kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu, „Nowe Życie”, nr 11/511, listopad 2017.

Tekst i fot. Marek Perzyński