Encyklopedia Dolnoślązaka (43): Dariusz Chmura

Chmura Dariusz (ur. 12.10.1969 r. w Wołowie) [1] – burmistrz Wołowa, lokalny polityk związany z ziemią wołowską, historyk, ambasador polskiej kultury kresowej, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów gmin subregionu wrocławskiego….
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (39): Śnieżne Kotły

Śnieżne Kotły – dwa najlepiej wykształcone kotły polodowcowe w Karkonoszach, charakteryzujące się dobrze zachowanymi formami glacjalnymi – pionowe ściany skalne dochodzą do ok. 200 m wysokości. Jedno z najpiękniejszych miejsc…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (38): von Logau

Logau von – stary śląski ród szlachecki, wywodzący się z niewielkiej wsi Łagów koło Zielonej Góry, który doszedł do znacznej pozycji, potwierdzonej tytułami arystokratycznymi: baronowskim i hrabiowskim. W dokumentach wystawianych…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (36): Złota bulla

Złota bulla (Aurea bulla Fundationis Universitatis Wratislaviensis) – akt założycielski obecnego Uniwersytetu Wrocławskiego, wówczas akademii prowadzonej przez jezuitów. Podpisany został 21.10.1702 r. przez cesarza Leopolda I Habsburga. W efekcie powołano…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (35): von Portatius

Portatius von, pruska rodzina szlachecka rezydująca na Śląsku m.in. w pałacu w Czarnym Borze, w którym obecnie mieści się szpital odwykowy. Portatius to pierwotnie wschodnio-pruska rodzina wiążąca swój początek z…
Więcej

Ratusz w Ząbkowicach Śląskich

Należy do najpiękniejszych tego typu budowli na Dolnym Śląsku. Nawiązuje do okresu gotyku, gdy religia sakralizowała władzę. Strzelista wieża przypominająca wieże średniowiecznych śląskich kościołów, w narożu figura Maryi odwołująca się…
Więcej