Orlické Záhoři. Unikatowa betonowa zapora

Przez most na Dzikiej Orlicy w Mostowicach na ziemi kłodzkiej biegnie polsko-czeska granica, której dziś nikt już nie pilnuje. Do 1938 r. była to granica czechosłowacko-niemiecka, której Czesi od swej…
Więcej

Wielka przygoda z koleją w miniaturze

Dolny Śląsk ma wciąż najbardziej rozwiniętą sieć kolejową w Polsce. Porównanie map kolejowych sprzed 1945 r. Polski i III Rzeszy, w granicach której był wówczas Dolny Śląsk, wypada zdecydowanie korzystnie…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (47) Rafał Zając

Zając Rafał (ur. 22.01.1983 r. Brzeg Dolny), animator kultury, działacz samorządowy i polityczny, autor logo Wołowa, od stycznia 2021 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołowie, poprzednio m.in. kierownik Wydziału…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (46): Maciej Nejman

Nejman Maciej (ur. 14.01.1967 r. Wołów) – samorządowiec, działacz społeczny i polityczny, popularyzator historii ziemi wołowskiej, zwłaszcza Lubiąża, którego jest rodowitym mieszkańcem. W latach 2006-2010 i 2014-2018 starosta wołowski, a…
Więcej

Wołów – kalendarium

1157 – wzniesienie drewnianego zamku przez księcia Władysława Wygnańca [3, s. 946]. 1202 – najdawniejsza wzmianka o osadach, nieopodal których lokowano potem miasto Wołów: Starym Wołowie i Krzywym Wołowie. Stary…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (44): Herb Wołowa

Herb Wołowa – przedstawia wołu, a uformowany został zapewne już w XIV w. Najdawniejsza wersja herbu wyobraża czerwonego wołu z białymi rogami, racicami i zakończeniem ogona na białym (lub srebrnym)…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (43): Dariusz Chmura

Chmura Dariusz (ur. 12.10.1969 r. w Wołowie) [1] – burmistrz Wołowa, lokalny polityk związany z ziemią wołowską, historyk, ambasador polskiej kultury kresowej, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów gmin subregionu wrocławskiego….
Więcej