Encyklopedia Dolnoślązaka (45): Stowarzyszenie Lubiąż

Stowarzyszenie Lubiąż organizacja pożytku publicznego założona w 2003 r. z inicjatywy Macieja Nejmana, który został jego prezesem (lata 2003 – 2006 i ponownie od 2020 r.). Skupia grupę mieszkańców wsi Lubiąż (gmina Wołów), znanej z największego w świecie dawnego kompleksu opactwa cystersów. Działa na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju wsi: wytyczono ścieżkę historyczno-przyrodniczą po najciekawszych miejscach Lubiąża, odbudowano kaplice kalwarii jadwiżańskiej w Lasku św. Jadwigi i udrożniono położoną na jego skraju studnię św. Jadwigi. Wydano też szereg publikacji i ustawiono tablice informacyjne, m.in. przy dawnym opactwie i zabytkowym kompleksie szpitala psychiatrycznego. W 2021 r. dzięki środkom pozyskanym z projektu kupiono piec do wypieku chleba cysterskiego, przy pomocy którego realizowane będą zadania edukacyjne. Dzięki temu projektowi członkowie stowarzyszenia zamierzają ożywić teren dawnego wiatraka i uchronić go przed zagładą. Zarazem nawiążą do czasów sprzed II wojny światowej, gdy przy młynie działało gospodarstwo rolne wraz z piekarnią. Siedzibą Stowarzyszenia Lubiąż jest dawna remiza strażacka, mieszcząca zalążki ekomuzeum cysterskiego.

Na zdjęciu: członkowie Stowarzyszenia Lubiąż, 13.08.2021 r.

Tekst i fot. Marek Perzyński ©