Encyklopedia Dolnoślązaka (44): Herb Wołowa

Herb Wołowa przedstawia wołu, a uformowany został zapewne już w XIV w. Najdawniejsza wersja herbu wyobraża czerwonego wołu z białymi rogami, racicami i zakończeniem ogona na białym (lub srebrnym) tle. Herb z wizerunkiem wołu znajduje się na najstarszej znanej dziś pieczęci Wołowa, uwierzytelniającej dokument z 1407 r. [1, s. 94].

[1] Edward Czapiewski, Rafał Nowakowski (red.): Wołów historia miasta, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2019.

Na zdjęciu: herb Wołowa, witraż, sala posiedzeń zamku w Wołowie.

Tekst i fot. Marek Perzyński ©