Historia

Encyklopedia Dolnoślązaka (36): Złota bulla

Złota bulla (Aurea bulla Fundationis Universitatis Wratislaviensis) – akt założycielski obecnego Uniwersytetu Wrocławskiego, wówczas akademii prowadzonej przez jezuitów. Podpisany został 21.10.1702 r. przez cesarza Leopolda I Habsburga. W efekcie powołano…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (35): von Portatius

Portatius von, pruska rodzina szlachecka rezydująca na Śląsku m.in. w pałacu w Czarnym Borze, w którym obecnie mieści się szpital odwykowy. Portatius to pierwotnie wschodnio-pruska rodzina wiążąca swój początek z…
Więcej

Ratusz w Ząbkowicach Śląskich

Należy do najpiękniejszych tego typu budowli na Dolnym Śląsku. Nawiązuje do okresu gotyku, gdy religia sakralizowała władzę. Strzelista wieża przypominająca wieże średniowiecznych śląskich kościołów, w narożu figura Maryi odwołująca się…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (32): Karkonosze

Karkonosze – najwyższe górskie pasmo Sudetów i zarazem całych Czech, nazywane dawniej Górami Olbrzymimi (niem. Riesengebirge) [1, s. 2], co oddaje sposób ich postrzegania przez ludzi minionych wieków, o mentalności…
Więcej

Encyklopedia Dolnoślązaka (26): Bierzyce

Bierzyce – wieś w gminie Długołęka w powiecie wrocławskim, w wyniku intensywnej rozbudowy stykająca się już zabudową z sąsiednią Łoziną – wsią znaną z posiadania w kościele wizerunku maryjnego przywiezionego…
Więcej

Wrocław. Ostatnia msza po polsku w Breslau – rocznica

Przed kościołem św. Marcina na wrocławskim Ostrowie Tumskim znajdują się pamiątkowe płyty poświęcone Polonii wrocławskiej, przedstawiające m.in. rodło. Jest to stylizowany kontur Wisły, będący w okresie międzywojennym znakiem Polonii w…
Więcej