Encyklopedia Dolnoślązaka (30): Izydor Statkiewicz

Statkiewicz Izydor (zm. 28.09.2019), działacz wrocławskiego środowiska polskich Ormian, członek Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, wspominany jako człowiek prawy, serdeczny i życzliwy. Dzielił się wiedzą o ciekawych wydarzeniach, koncertach, artykułach prasowych dotyczących kultury i historii Ormian szeroko rozsyłając informacje o nich. Należał do najaktywniejszych osób w środowisku ormiańskim, choć rzadko wychodził z domu. Mimo ograniczeń w poruszaniu się, bywał na większości Mszy św. ormiańskokatolickich i spotkań wrocławskich Ormian. Pogrzeb zaplanowano na 5.10.2919 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [1].

[1] opr. pa podst. maiu Elżbiety Łysakowskiej.

Marek Perzyński