Encyklopedia Dolnoślązaka (38): von Logau

Logau von – stary śląski ród szlachecki, wywodzący się z niewielkiej wsi Łagów koło Zielonej Góry, który doszedł do znacznej pozycji, potwierdzonej tytułami arystokratycznymi: baronowskim i hrabiowskim. W dokumentach wystawianych w XV i XVI w. używał często słowiańskiej formy nazwiska Logowski. W XV w. rozdzielił się na liczne linie na całym Śląsku. Baronowski od 1604 r. Tytuł hrabiowski otrzymali w 1733 r. przedstawiciele rodziny osiedli w księstwach świdnicko-jaworskim i nyskim [1, s. 33].

W herbie rodowym tarcza czterodzielna w krzyż. W polu pierwszym i rombowym czwartym na czerwonym skośnym pasie lewart srebrny wspięty w prawo flankowany szachownicą; w polach drugim i trzecim błękitna woda na podstawie której łabędź srebrny wspięty w prawo. W klejnocie nad hełmami w koronach, tarcze herbu rodowego – w prawym w pęku strusich piór, w lewym jedynie srebrny łabędź. Labry czerwono-srebrne i błękitno-złote [1, s. 33].

[1] Mariusz Makowski: Sala posiedzeń Rady Miejskiej w cieszyńskim ratuszu, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Cieszyn 2006.

Marek Perzyński ©®

Wszelkie prawa zastrzeżone