Encyklopedia Dolnoślązaka (25): Skoroszów

Skoroszów, niewielka wieś (nieco ponad 300 mieszkańców) w gminie Trzebnica w powiecie trzebnickim, na pograniczu Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Okolice obfitują w grzyby i czarne jagody. Wieś zasiedlona została po II wojnie światowej głównie przez przesiedlonych z Kresów wschodnich Polski mieszkańców miejscowości Czernielów Mazowiecki (powiat Zbaraż w województwie tarnopolskim). Przybyli transportem już w sierpniu 1945 r.

W 2010 r. obchodzono 100-lecie miejscowego kościoła pw. Świętej Rodziny, przynależnego do parafii Czeszów. Podmurówki starych domów stawiano tutaj z pozyskiwanej z okolicznych złóż rudy darniowej – dobrego i powszechnie wykorzystywanego w rejonie Doliny Baryczy materiału izolacyjnego i wentylacyjnego.

Mieszkańcy Skoroszowa są społecznością zintegrowaną, dobrze ze sobą współpracującą. 11 mieszkanek Skoroszowa założyło 1.04.2016 r. Koło Gospodyń Wiejskich. Spotykały się jako matki dzieci w podobnym wieku i postanowiły – chcąc kontynuować działania na rzecz miejscowej społeczności – ująć je w ramy organizacyjne. Do grupy dołączył sołtys Skoroszowa. Funkcję przewodniczącej KGW pełni Barbara Klepajczuk. W 2017 r. obchodzono 70-lecie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród jej założycieli był Józef Bielecki.

Historię Skoroszowa opracował w formie pracy magisterskiej Leszek Taraszczuk, mieszkaniec tej wsi, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, geograf, radny gminy miejsko-wiejskiej Trzebnica (kadencja od 2018 r.).

Według Leszka Taraszczuka niemieccy mieszkańcy Skoroszowa opuścili wieś w styczniu 1945 r. z obawy przed nadciągającą Armią Sowiecką i przez Czechy udali się do Drezna. Część zmarło w drodze, wielu innych zginęło w Dreźnie podczas jego bombardowania przez aliantów.

Na zdjęciu: Koło Gospodyń Wiejskich w Skoroszowie wraz z grupą miejscowych strażaków podczas dożynek gminy Trzebnica w Kuźniczysku (7.09.2019 r.).

Tekst i fot. Marek Perzyński ©®

wszelkie prawa zastrzeżone