Opowieść o Polsce Katarzyny Popińskiej

Katarzyna Popińska jest jedną z nielicznych we Wrocławiu malarek – batalistek. Kontynuuje dzieło Jana Matejki, który ilustrując pędzlem dzieje Polski stoczył bój o pamięć historyczną w czasie zaborów.

Przez pryzmat obrazów Matejki patrzymy dziś na większość wydarzeń historycznych, m.in. hołd pruski i bitwę pod Grunwaldem. Po 123 latach Polska znów stała się ciałem, o czym w setną rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 r. opowiedziano na rożne sposoby. Najbardziej do wyobraźni przemawia obraz – w wydaniu Katarzyny Popińskiej zyskuje on nie tylko rangę dokumentu. Pokazuje, jak postrzegają zmagania o wolny kraj Polacy w XXI w. Jak trafne to spojrzenie, można ocenić osobiście. Wystawę Katarzyny Popińskiej pokazano w centrum Wrocławia: w Klubie Muzyki i Literatury.

– Motywy patriotyczno-historyczne należą do moich ulubionych, utożsamiam się z chlubnymi dziejami oręża polskiego, a są one wspaniałe, co powinno napawać nas dumą – mówi autorka. – Tradycje wojskowe mojej rodziny sprawiły, że mam ogromny szacunek dla ludzi służących narodowi i państwu polskiemu. Wystawę zadedykowałam swojemu ojcu – pułkownikowi Wojska Polskiego.

Koniec wystawy zaplanowano na luty 2019 r. Trwa od listopada 2018 r. Towarzyszy jej katalog. Pieczę nad ekspozycją objął Ryszard Sławczyński, dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

Na zdjęciu: Katarzyna Popińska podczas wernisażu w Klubie Muzyki i Literatury. Zdjęcie użyczone przez autorkę wystawy.

Marek Perzyński